Apoteket

Flora i farger                               

Kalkrike bergarter er lett oppløselige og gir som regel næringsrik  jord.

Ligger landskapet slik til at det får mye sol og nok nedbør, så veks det fram  en flora med mange ulike planter, moser og lavarter som her.

Storklokke  i  juli.  

Campanula latifolia.

Foto:  Oddleiv Almli