Furudalsfossen

Dette er "is-knuseren" i Rokta.


Foto:  Oddleiv Almli

  
Ned gjennom en  renne med skarpskoret steinblokker  i en loddrett  fjellvegg på venstre side, og  et  svakt  skrånende plant gulv ned fra høgre;  slik ligger den her,  Furudalsfossen.

Den  kan være  et frådende uhyre, en  slik dag  som  i  dag, eller  den gir  de besøkende  stillhet  og  ro  på disse svære bergflatene.