Den Store Gaulstadgrotten. 

Is - krone i taket.

En rekke grotte-tunneler kommer frem inne i grotta, både over og under vann. To av disse er Jettegrytegrotta og Tønnegrotta. Det er forøvrig avsett spor etter mår i en tunnel på et heller vanskelig tilgjengelig sted.

Grotta er ikke aldersbestemt, men den kan være fra siste mellomistid eller noe eldre.

Her i sjøene er det rikt på fisk med en lengde på ca 10 cm. De fleste er av normal farge, men enkelte er avvikere i farge og øyestørrelse.

 
                                             Foto:  Oddleiv Almli