Jettegrytegrotta
  

Månemelk i tak og på vegger.

 
Denne grotta er meget pen og er av de med et rikt dyreliv og mange kalkavsetninger av ulike slag. 
Derfor er den fra 1995 vernet ved hjelp av besøkskontroll og avlåsing.

Aldern er betydelig, noe en rekke ting vitner om.

Dyreliv som insekter, snegler, flaggermus, biller og  hvit fisk er registrert her.

Et meget pent felt av Månemelk  finner en og,  noe som turdeltakeren her kan konstatere.

  

  


                                            Foto:  Oddleiv Almli