Jettegrytegrotta
  

Kalsittformasjoner i tak og på vegger.

 
De fleste grotter i Norge er noe grå og tildels mindre interessante for vanlige folk, men for forskere er de kanskje av stor verdi som materiale for forståelse av klimautvikling, vegetasjonshistorie og zoogeografisk historie.

Vern derfor om alle våre grotter, om de er små eller stor. De er så alt forlett å skade, og går så lett tapt for våre etterkommere.

Dryppstein som her i bildet vokser vanligvis meget sent i Norge.


                                              Foto:  Oddleiv Almli