Kveldsstemning

 


Foto:  Oddleiv Almli


Ved solnedgang en septemberdag på Ogna.