Rokta

           

   

 

--- gjennom et eventyrland i
 kano                  

I Roktdalen vil du finne myrer og skog, noe kulturskog, det er også skog som har vært urørt gjennom alle tider.

Rokta slynger seg fram gjennom dette landskapet for det meste svært dovent. Her er en verden for fugler og dyr. Det er sportegn over alt langs elva. Her padler du mellom fugler, elg og rådyr, ja også bjørn.

Alt dette ønsker I NATURA at DU er med på å verne om, så derfor trur vi at alle vil trø varsomt.

  1   Ved Roktsjøen ligger  Roktsjøstua, i god stand. Her er det fint å sette kanoene ut på vatnet. Hvis du har to biler er det greit å kjøre til parkeringsplassen ved Storroktsetra med den ene.
  2     Ved Roktsjøen er det to muligheter for  overnatting,  Roktsjøstua og  Roktsjøhytta.  Hyttene  er  i  god stand. Det er 5 soveplasser i hver.
  3   Dette er den første rasteplassen. Er du interessert i mineraler,  så er en stopp her kanskje det  rette. Ta gjerne med deg sekken og følg Tverråa opp mot fjellet.
  4      Her kan en finne ta en ny rast på venstre side av elva. Hvis det har vært i minste laget med vatn, så vil det bedre seg no.
  5     Rasteplass. No er det fristende å raste på hvert et nes, men husk at etter bare noen få mennesker  kan bålplasser skjemme mye.
  6    I dette området er det noe store steiner i elva, og et lite stryk i denne svingen.
  7     Overnattingsplassen her ligger på øya mellom elvene,  der Tverråa møter Rokta.  Der er greit å være på en øy her, for da kan du kanskje høre bjørnen når den vasser over til øya....!
  8      Fra Øysterslettet er det og råd å nå  Rokta,  om du vil dra kanoen etter myrene å  nå  elva  lengre  oppe.
  9       Her kjem det et stryk som kan velte kanoen din, så gå på land og dra kanoen på høyre side til nedenfor. Hvis du velger å padle ned, så bør du forsikre deg om at alt utstyret som du ønsker tørt er sikret i  en  tønne eller en vannsikker sekk. Vatn i kanoer fører til at den kantrer lettere.
10    Brannåstua ligger like ovenfor vegen, og er nyrestaurert.  5 soveplasser.
11   Et nytt stryk. Draging på høyre side.
12     Rastemuligheter på høyre side.  Skogturer er interessante her, på begge sider av elva
13    Storroktseteren  står åpen for folk som trenger tak over hodet.  Her  står  du  på  gammel  kulturjord. Mange steder i Roktdalen var det bosatt folk alt før Svartedauden, men da vart dalen øde en tid.  Ikke rart at det er sagn som forteller at det spøker på  Finnvollplassen.
14    Rasteplass ved parkeringsplassen. Herfra er elva stille og blank.
15    Overnattingsplass. Her er det god plass på grasvollen. En kan ligge å dra seg, fiske eller bade, gå turer eller prøve noen tevlinger.
16    Det  er  greit  for  draging  av  kano  fra  Skjelstadhaugen  og ned i  Firkantpøla.  Herfra  kan du  padle Sagbekken til Sagbekksela og Storneset.
17   STOPP!  STOPP!  Her er det stopp,  for  her er det  slutt  på  den  stille  Sagbekksela.   I NATURA  gir ingen løyve til å fortsette turen videre nedover elva med firmaets kanoer. Det er mange fosser.
 


GOD TUR!