www.inatura.no         inatura@inatura.no  
Severdigheter
 
i natur og kultur
Guidede turer til spesielle steder.
Furudalsfossen
 
   Furudalsfossen er svert lite kjent, men er en opplevelse i alt slags vær, med lite vann eller som her under flom. En dag som  her,  da er  det frådende  vann  i  en  strekning av  250 meter.

Berggrunnen er en grunnfjellsbergart av granittgneis  og meget gammel.  Formasjonene er typiske  for bergarten.

Alderen kan være1500 millioner år, kanskje mer.

Apoteket
 
   Naturen har bygd opp så mange naturparker. Her er en av de som virkelig imponerer den besøkende med sin allsidige flora av urter, lav og moser.

Denne naturhagen er i en fjellverden med ellers så skrinne myrer og berg omkring.

Dette er et landskapsvernområde.

Rokne smeltehytte
   Rokne smeltehytte og områdene rundt forteller om en tid for over 200 år siden. Her var det forsøk på smelting av kopperkis fra gruvene på Gaulstad.

Kisen vart kjørt om vinteren hit ned til Hyttfossen for foredling og smelting.

Våre priser.