Rokne smeltehytte

Vernearbeidet var Steinkjer kommunes bidrag til "Kulturminneåret 1997.


Foto:  Oddleiv Almli


Smelteovnen var av typen krumovn, en sjaktovn til skjærstein- og svartkoppersmelting. Ovnen vart bygd av stein, leire og sand med ytre kraftige murer, ca 1777.

Ruinene er vernet mot videre forfall, og arbeidet ble utført i 1996 - 1997