Kartet   syner   Øvre Ogndal  mellom 100 og  200  meter  over havet.
   
Sela er en kroket del av Ogna, hvor vannet rinner stille, somme steder så stille at en knapt kan se vannet flyter.
Sela slynger seg videre fram, sume tider så dyp at en knapt ser bunnen. Da bør en prøve fiskelykken.
På veien nedover vil du møte utløpet av Møytla og Storbekken. Møytla er ofte en hyggelig avstikker fra hovedevla, spesielt når det er godt med vann.
Ved Storbekken finner du rasteplass, og ved Hyllbrua og Støa er det plass for et hyggelig samvær, med muligheter til bål og grilling, før eller etter turen.
Utedo er å finne på alle tre stedene, se kartet.
Med kano eller kajakk kan du dra fra Hyllbrua, et bygdesenter, gjennom kulturlandskap som mest ligner på en urtehage, se velstelte gårder og lukte angen fra bl. a. balsam.
En padler sammen med fugler, og kanskje kan du se et rådyr eller en elg slukker tørsten ved elvebredden.